top of page

Ta tatou ohipa

Tute tauturu

Tuu! Tei o nei te pupu Ingénierie Financière Tahitienne (I.F.T.) i o nei no te apee ia outou.

Ara tute tauturu opuaraa
Haamaramaramaraa hau atu no roto mai i te faatere ohipa : Julie Berten

julie.berten@ift-tahiti.com  /  +689 40 54 38 38 e aore ra +689 87 77 96 97

FAAOHIPA I TE TURE E TE MAU TURE NO TE FAAOHIPARAA :

 • Ture no. 2009-594 no te 27 no me 2009 ("te mau ture no te ara i te mau LODEOM no te tupuraa faufaa))

 • Te mau hiroa 199 undecies B e D, 217 undecies e dudecies no te numera o te tute, e te mau aratairaa no te faatereraa i te reira

HURU O TE FATURAA:

Api mau :
Tauhaa (mau materia, te mau tauihaa, te tauhaa, te tahi atu.)

 • Te fenua mau (industrial parau, hotera te mau fare e te tahi atu.)

MAU OHIPARAA I MURI :

Te mau faaoaoaraa atoa maori ra te mau ohiparaa i muri nei :
Putu, fare tamaaraa, avaava, i tauaparauraa e aore ra aravihi ohipa, te haapiiraa, te ea e te ohipa sotiare, moni e parururaa, te mau faaoaoaraa na te mau fenua atoa, pahi waqa, te pu pereoo maa, tei horoahia i te putu, maori ra, te atuaturaa, te tamaraa e hohoa ohiparaa e te piiraa mau pu,
ohipa faaoaoa, te tuaro e te mau faaoaoaraa tumu, e te tahi atu pae, i nia i te hoe rima, o te mau taata e te ra i te hotera e aore ra, te hoe faaoaoaraa ratere, e aore ra, e tagane i te ohipa pere e, i te tahi atu pae, te hamaniraa i te hohoa e te opereraa, te tiaraa.

MA TE FAATIA ORE : 

Te mau faaoaoaraa maitai : Putu faufaa < à 250 000 €

Te mau faaoaoaraa aau : Mai te mea e, aita e piti matahiti ohiparaa e putu faufaa < à 250 000 €

TE FAATIARAA NA MUAE : 

Te mau faaoaoaraa maitai  : Putu faufaa > à 250 000 €

Te mau faaoaoaraa aau :

- Mai te mea e, aita e piti matahiti ohiparaa : no roto mai i te euro matamua o te mau haamauaraa 

- Mai te mea e, aita e piti matahiti ohiparaa et pupu faufaa > à 250 000 €

TE MAU FAAOAOARAA AAU :

• Utaraa

 • Pahi oaoa

 • Ohipa faaapu

 • Faehau ihitai taia

 • Coal e sitila itoito

 • Te paturaa o te pahi

 • Ainu haavare uaua

 • Ohipa pereoo itoito

 • Faaapiraa and ia faaapihia of hotera, ratere fare

 • E tatuhaahia oire faafaaearaa

 • Putu i roto i te fifi

 • Te taviniraa i te taata iho i roto i te ohipa tapihooraa

 • Horopatete manua: feia te parau faatia no te euro matamua

FAITO MONI :

1 million aita e feia i roto i te hoe matahiti te nehenehe e rave i te mau haamauaraa no te euros e aore ra no nia i te 119 330 000 F.CFP francs i te matahiti (te mau faaoaoaraa maitai).

TUTE E TAUTURU :

Ua riro te upea o te mau "tauturu tute" ei hoe a 25 matahiti te maoro no te tute e te nehenehe e te haapiiraa i te hoe faito maitai

Faahaamanaoraa: Ua riro te faito o te mau taata tute ei tauturu, e 24.71 ia% no te mau haamauaraa o te moni, e te upea i te mau pau atoa e tuati i te moni

AUFAURAA I TE TUTE TAUTURU :

Te rahiraa o te mau "tauturu tute", e mea afaro roa ia i roto i te aamu no Porinetia, aita i maoro ae nei, e 30 mahana i muri mai i te mau haamauaraa.

TVA TUTE : 

Na te pupu Farani e te Porinetia te i horoa i te faaohiparaa i te parau no te TVA TUTE i horoahia mai na roto i te mau parau papai LP 367-1 i te 367-5 o te numera tute

TITAU I TE MAU PARAU :

 • Mahana e Kbis ture

• Te mau aamu matahiti no te 3 matahiti i mairi e aore ra, ua hoi mai
• Te mau parau Trésor Public, CPS, te mau tautururaa (DICP)

• RIB te Porinetia o te taiete
• Te te hoo o te taua i te mau vahi o te taata iho

 • Ture no. 2009-594 no te 27 no me 2009 ("te mau ture no te ara i te mau LODEOM no te tupuraa faufaa")

 • Te mau hiroa 199 undecies B e D, 217 undecies e dudecies no te numera o te tute, e te mau aratairaa no te faatereraa i te reira

bottom of page