top of page

Ta tatou ophipa

Ravea a te taata nei

Haamau i te aufau e te faahitiaraa sotiare (CPS, CST)

Tauturu no te faatereraa i te feia faatere

Te rave nei tatou i te ohipa tapihaaraa e te hoe tuati ture

Hioraa no te mau ohipa tei tupu

I te taime ihoa ra e tarahu te taata rave ohipa matamua, te faaruru nei te Fatu i te mau titauraa tamau o te faaohipa i te aufau e te haapaoraa i te mau puta ture tia i nia i te mau pupu e te mau aufau

E faaineine tatou i to outou aufau, i te taatoaraa o te mau faahitiaraa sotiare o te taiete (CPS & CST)

Na mua ae ia tihepu, e nehenehe ta tatou e rave i te mau numeraraa i te mau moni o te ohipa (haapiipiiraa, faao), maiti i te parau faaau, tiaraa, te hohoa o te taata titau, imi i te tauturu na roto i te mau tihepu.

I te taime o te tihepu, te haamau nei tatou i te ohipa faaauraa mai te au i te ture e te mau amui faauraa.

I roto i te ohipa i tupu, e faataa mai tatou i te mau ravea e nehenehe e tauturu ia outou ia rave i te ohipa tano

Te apee nei tatou ia outou ia faarue anae tatou i te hoe rave ohipa: te hopea o te parau faaau, te aifaitoraa i te hoe aamu, faahoi toroa, tihati, faatuhaaraa

E rave amui i te reira, e mea faaohie roa

 Faatupu i ta outou aufau, te mau vea e faarue nei, parau hiopoaraa mau tapaopaoraa, faatumu te ohipa faaauraa

Te paturu nei matou ia outou i roto i te faatereraa sotiare e tuati i ta outou ohipa e e horoa mai ia outou i te hoe aoraa taa e, e tae noatu i te mau titauraa no te ture.

bottom of page